Kategoria: Urząd Gminy

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Stanowiska Pracy

Stanowisko

Pracownik

Nr pokoju

Telefon

 Wójt Gminy Markusy  Dorota Wasik  1  55-2394351
 Skarbnik Gminy  Helena Stefańska  2  55-2394360
 Sekretarz Gminy  Piotr Stróżek  1  55-2394353
 Sekretariat  Małgorzata Wocial  1  55-2394351
 Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 Inspektor Ewelina Kołodziejska

 5

 55-2394362
 Stanowisko ds. księgowości budżetowo-podatkowej  Podinspektor Ewa Kosińska  5  55-2394362
 Stanowisko ds. księgowości podatkowej  Podinspektor Bożena Wiktorska  7  55-2394361
 Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat  Inspektor Magdalena Wadecka  7  55-2394361
 Stanowisko ds. kadrowych i ewid. dział. gosp.  Inspektor Małgorzata Aleksandrowicz  4  55-2394395
 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  Inspektor Beata Kazimierowska  11  55-2394368
 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy  Podinspektor Anna Kruszewska  17  55-2394354
 Stanowisko ds. ochrony środowiska  Inspektor Arleta Kwas  4  55-2394395
 Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  Inspektor Małgorzata Hatle  15  55-2394397
 Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych  inspektor Renata Sawicka  13  55-2394398
 Stanowisko ds. stypendiów i funduszu alimentacyjnego  Inspektor Małgorzata Fornalska- Zegzuła  12  55-2394399 
 Pomoc administracyjna /zamówienia publiczne i rozwój gminy/  Katarzyna Marcula  14  55-2394369
 Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji  Podinspektor Wiesław Kulikowski  10  55-2394367
 Stanowisko ds. dowodów osobistych  Inspektor Bożena Kancelarczyk  8  55-2394365
 Stanowisko ds. 500+  Podinspektor Dorota Śledź  6  55-2394364
 Informatyk  Włodzimierz Ruciński  17  55-2394350
Stanowisko ds. ewidencji ludności, kasa  Inspektor Krystyna Kantor  3  55- 2394366