Ogłoszenia i Komunikaty

Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY MARKUSY

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY MARKUSY
logo bip gov
Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszenia i Komunikaty

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
104-01-2023Informacja o przystąpieniu Gminy Markusy do preferencyjnego zakupu paliwa stałego od 01 stycznia 2023 r. Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
230-12-2022Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Markusy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023r.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
315-12-2022OPERAT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W 2022/2023 ROKUOgłoszenia i KomunikatyAktualny
416-11-2022Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 dla Koła Łowieckiego "JENOT" Pasłęk ZO ElblągOgłoszenia i KomunikatyAktualny
516-11-2022Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w roku 2022 ze środków Funduszu PracyOgłoszenia i KomunikatyAktualny
608-11-2022Preferencyjny zakup węgla w gminie MarkusyOgłoszenia i KomunikatyAktualny
704-11-2022Informacja o przystąpieniu Gminy Markusy do preferencyjnego zakupu paliwa stałego do 31.12.2022 r.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
828-10-2022Decyzja Wójta Gminy Markusy w sprawie zezewolenia na działalność firmie PROMAKE Sp. z o.o. z ElblągaOgłoszenia i KomunikatyAktualny
917-08-2022ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowegoOgłoszenia i KomunikatyAktualny
1008-08-2022Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie przebudowy mostu na rzece Dzierzgoń w miejscowości DzierzgonkaOgłoszenia i KomunikatyAktualny
1125-05-2022Uproszczona oferta realizacji zadania publicznegoOgłoszenia i KomunikatyAktualny
1220-04-2022Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym - projekty konkursoweOgłoszenia i KomunikatyAktualny
1304-04-2022PGW Wody Polskie - Innformacja publicznaOgłoszenia i KomunikatyAktualny
1428-03-2022Uchwała Nr 15/153/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.”.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1521-03-2022Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konieczności opracowania prognozy odziaływania na środowisko dla projektu dokumentu MOF Elbląga 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnegoOgłoszenia i KomunikatyAktualny
1607-02-2022Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na powierzenie realizacji zadań publicznych Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1703-10-2021Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnegoOgłoszenia i KomunikatyAktualny
1825-08-2021Zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1927-07-2021ASF i nabór wnioskówOgłoszenia i KomunikatyAktualny
2027-07-2021Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnegoOgłoszenia i KomunikatyAktualny
Wyświetlone 1-20 z 137 rekordów.