Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12021-03-26II/9/2021Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Markusy, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznychObowiązujący
22021-03-26II/7/2021Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Markusy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołeckiObowiązujący
32021-03-26II/6/2021Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/2020 Rady Gminy Markusy z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokObowiązujący
42021-03-26II/17/2021Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na realizacje zadania publicznego pod nazwą "Remont DP Nr 1126N na odcinku Złotnica Stalewo"Obowiązujący
52021-03-26II/16/2021Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na realizacje zadania publicznego pod nazwą "Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniewo"Obowiązujący
62021-03-26II/15/2021Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na realizacje zadania publicznego pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1119N na odcinku Stalewo-Marwica"Obowiązujący
72021-03-26II/13/2021Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2021 Rady gminy Markusy z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Harmonogramu Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Obowiązujący
82021-03-26II/12/2021Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-20125Obowiązujący
92021-03-26II/11/2021Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach Nowe dolno i Stankowo gm. MarkusyObowiązujący
102021-03-26II/10/2021Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Markusy gm. MarkusyObowiązujący
Strona 1 z 160