Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Sołectwa

Zadania Sołectw

 

 1/ przedkładanie propozycji w zakresie spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

 2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego,

 3/ organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

 4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

 5/ sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami pomocy sąsiedzkiej,

 6/ propagowanie i kontrola utrzymania porządku i czystości,

 7/ inicjatywa uchwałodawcza odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dotycząca sołectwa, budowy i konserwacji dróg wiejskich.

Załączniki: